Back

ⓘ Сметачи - Сметач, Личен сметач, Преносен сметач, Видови сметачи, Правец, сметачи, Microsoft Windows, .tm, Урал, појаснување, Цер, Мејнфрејм сметач ..
                                               

Сметач

Сметач или компјутер - електронски уред кој се користи за обработка на податоци според строго одредена процедура. Најпрво, обработката на информации со сметачите била ограничена исклучиво на аритметички проблеми, но современите сметачи се користат и за многу задачи неврзани со математика. Оваа дефиниција опфаќа механички уреди како што е шибер, разни механички пресметувачи од абакус па натаму, како и сите современи електронски пресметувачи. Некогаш постоела поделба на аналогни и дигитални електронски сметачи, но со време аналогниот изумрел па денес поимот сметач се однесува исклучиво на ди ...

                                               

Личен сметач

Личен сметач е секој сметач за општа намена чија големина, способности и продажна цена го прави корисен за поединците, наменет за директна употреба од страна на крајниот корисник, без вмешување на оператор, за разлика од системите за секвенцијална обработка или моделите на сметачи кои работат според принципот на делење на ангажираното време на главниот сметачки обработувач кои бараат многу скапи главни сметачки системи што се користат од страна на многу луѓе, вообичаено во исто време или при масовна обработка на податоци, кои бараат персонал со полно работно време за да работат ефикасно. Л ...

                                               

Преносен сметач

Пренослив сметач е мал пренослив сметач кој вообичаено тежи 1-8кг. Преносливите сметачи содржат компоненти кои се идентични со типичните персонални сметачи, но се минијатуризирани за да бидат полесни, да трошат помалку струја и да зафаќаат помалку простор. Преносливиот сметач вообичаено работи на батерии и на надворешно напојување. Преносливиот сметач еволуирал со развојот на технологијата. Првите преносливи сметачи се појавиле во 1982-1983 и како што се развивала технологијата така и нивната тежина опаѓала, а времето на автономна работа без надворешен извор на енергија растело. И другите ...

                                               

Видови сметачи

Видови компјутери Најзастапени се личните сметачи, кои можат да се наречат и микрокомпјутери.Овие компјутери се користат на места каде што нема потреба од голема меморија и зачувуванње на важни податоци.Тие се користат по дома,продавници,и на други места. Постојат и поголеми сметачи кои се наменети за работа во помали претпријатија и институции, а се наречени миникомпјутери анг. minicopmuters.тие вообичаено се користат во училишта,факултети,институции,големи компании,АД.И НА ДР МЕСТА. Додека, пак, за работа на големи фирми и организации, каде што на еден компјутер треба да работат неколку ...

                                               

Правец (сметачи)

"Правец" е серија бугарски лични сметачи, кои се произведени од ЗИМ, Правец и БАН. Овие сметачи користат Apple, поточно Аpplе I и Аpplе II и IBM. Сите сметачи се со процесор 6502 со работна фреквенција од 1.018 MHz.

                                               

Microsoft Windows

Microsoft Windows е фамилија на оперативни системи, најпопуларен производ на корпорацијата Microsoft. Функционираат на различни типови на платформи како: опслужувачи, лични сметачи и мобилни уреди. Корпорацијата Мајкрософт најпрво ја претставила оперативната околина наречена Windows во ноември 1985 како надградба на МС-ДОС, одговор на растечкиот тренд на графички кориснички интерфејси популаризиран од страна на Apple. Microsoft Windows е дојден до степен на доминација во светот на личните сметачи, со проценка дека држат околу 90% од светскиот пазар на оперативни системи.

                                     

ⓘ Сметачи

  • оперативни системи. Оперативниот систем е направен за лични сметачи лап - топи, таблет лични сметачи и медија центар компјутери. Windows 7 е пуштен до произведувачите
  • Smaky е линија од претежно 8 - битни лични сметачи со придружен оперативен систем проф. Жан - Даниел Нику и неговите колеги од Федералната политехничка школа
  • фирми нудат програмска опрема за GPS - навигација во возила за преносни сметачи Предноста на GPS на преносен сметач е тоа што нуди поголеми карти, контрола
  • наменет сметач, кој честопати се нарекува опслужувач но многу мрежни сметачи се способни за поставување на опслужувачи. Во многу случаи, сметачот може
  • Nintendo DS, или може да изработуваат игри за разни системи, меѓу кои и лични сметачи Некои изработувачи може да се специјализираат и за посебен вид на игри
  • Ова се постигнува или со користење на камери специјално направени за сметачи или пак со спојување на обичните видеокамери со сметач. Може да се користат
  • игрите на Атари. Потоа компанијата се ориентираше кон пазарот на лични сметачи од 1995 го комерцијализираше Џама играчкиот контролер англиски: JAMMA
  • научник спаѓаат и теоријата на инфомацијата и дизајнот на дигиталните сметачи и кола. Шенон е познат како втемелувач на теоријата на информациите со
  • бил еден од првите сметачи во Обединетото Кралство за широка употреба и имал слично значење во популаризацијата на домашните сметачи како и неговиот пандан
.tm
                                               

.tm

.tm - највисок државен домен за Туркменистан. Раководен е од Бирото за сметачи и семрежје. Се рекламира како домен за бизниси со трговски марки поради честата употреба на "TM" за оваа цел.

                                               

Урал (појаснување)

Урал - река во Русија и Казахстан Уралски федерален округ - административна единица во Руската Федерација Урал - планински венец во Русија, граница помеѓу Европа и Азија Уралски економски регион - еден од 12-те економски региони во Русија

                                               

Цер (појаснување)

Цер може да се однесува на следново: Места Цер - село во Општина Кичево, Македонија Растенија Цер - вид даб Сметачи ЦЕР сметачи - сметачи развиени од Институтот "Михајло Пупин"

Електронски нумерички интегратор и компјутер
                                               

Електронски нумерички интегратор и компјутер

Електронски бројчен интегратор и сметач бил првиот општонаменски компјутер конструиран во 1946 година на универзитетот во Пенсилванија, дело на конструкторите Џон Мокли и Преспер Екерт. Во него биле вградени 18000 електронски ламби. Овој компјутер претставувал огрмона машина која зафаќала околу 150 квадратни метри површина и тежел околу 30 тони.

Мејнфрејм сметач
                                               

Мејнфрејм сметач

Големите компјутери се големо и моќни компјутери кои овозможуваат истовремена работа на голем број корисници кои се поврзани со нив преку терминали- монитор и тастатура. Се користат во големи банки, осигурителни компании и слично.

Минисметач
                                               

Минисметач

Минисметач е сметач сличен по карактеристики со големите сметачи, но се со помали можности. Најчесто е сместен во една просторија, каде и работи стручно лице, кој управува со сметачот. Корисниците не се многу оддалечени од сметачот односно се наоѓаат во иста или во блиски згради.

Синтакса (програмирање)
                                               

Синтакса (програмирање)

За останатите значења на поимот "синтакса" видете ја страницата за појаснување. Синтакса е множество од правила што кажуваат како и по кој редослед мора да се испрати до сметачот една наредба, оператор или инструкција за да може централната обработувачка единица да ја разбере и да ја изврши.

Терминал
                                               

Терминал

Терминалот се состои од тастатура и монитор. Терминалот може да биде приклучен на сметачот со кабел или со модем и телефонска линија ако е многу оддалечен од него. Тој се користи за интерактивна работа со сметачот. Денешните терминали се наречени работни постојки кои имаат големи можности, бидејќи се опремени со моќни обработувачи и со големо внатрешно памтење. Наоѓаат голема примена на аеродромите, во банките, во индустријата итн.

                                               

Управувачка единица

Управувачката единица врши контрола и синхронизација на работата на обработувачот со работата на другите единици на личниот сметач. Таа ги препознава програмските наредби и генерира низа контролни сигнали за нивно извршување. Притоа, секоја наредба предизвикува еднозначна низа од акции.

                                               

Сметачко цртање

Компјутерско сликање е начин на користење на личен сметач за создавање на графики користејки растерна графика, векторска графика или bitmap со помош на програми за компјутеркс графика како CorelDRAW, Photoshop, Pixel image editor и GIMP. Друг начин на компјутерско цртање е ASCII art.

KVM
                                               

KVM

КВМ направа што му дозволува на корисникот да контролира повеќе компјутери преку една тастатура, монитор и глувче. Иако повеќето компјутери се поврзани со КВМ, обично само мал број направи се контролираат истовремено. Поновите направи имаат додадено нова функција, a таа e можноста да се управуваат USB уреди и звучници со повеќе компијутери. Некои од најголемите произведувачи во светот се Avocent, Raritan и Rose. Главни препродавачи се 42U и KVM Switch

Users also searched:

...
...
...