Back

ⓘ Член, математика. Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од ..
                                     

ⓘ Член (математика)

Во елементарната математика, членот може да биде поединечен број или променлива, или пак производ од неколку броја или променливи, одделен од другите членови со знаците + или −. На пример, во

3 + 4 x + 5yzw

3, 4 x и 5 yzw се членови.

друг пример би бил

3x+4x-2x

што се членови поврзани со горенаведениот пример

Во контекст на полиномите, "член" понекогаш значи моном со коефициент: to collect like terms in a polynomial is the basic операција of making it a линеарна комбинација на засебни мономи.

Една низа честопати се претставува како збир од нејзините членови.

Но во општ математички смисол, поимот "член" не е ограничен на собирање. Поединечните чинители во еден израз што претставува производ се членови на множењето.

                                     

1. Видови членови кај операциите

собирање собироци одземање намаленик и намалител множење множител и множеник чинители. делење и дропки горниот член е броител деленик, а долнот е именител делител.
                                     

2. Наводи

  • Schwartzman, Steven 1994. The words of mathematics: An etymological dictionary of mathematical terms used in English. The Mathematical Association of America. стр. 219. ISBN 0-88385-511-9.
                                     
  • година и професор по математика во У.Ц. Беркли во 2018 година. Таа е, исто така, и член на одборот на гувернери на Институтот за математика и неговите апликации
  • математичар и физичар, направил голем фундиментален придонес во применета математика математичка физика, and небесни механики. Тој е одговорен за формулирање
  • Русија. Во Московскиот и Киевскиот универзитет посетува студии по физика и математика Се враќа во Македонија и учителствува во Кукуш, Велес, а во периодот
  • станала професор по применета математика истовремено работејќи како соработник, а потоа и редовен професор по математика на Калифорнискиот универзитет
  • дописен член на МАНУ е избран на 14 мај 1979 година, а за редовен член на 21 ноември 1983 година. По дипломирањето работел како професор по математика во средно
  • математика при Природно - математичкиот факултет во Скопје. Изведувал настава по комплексни функции, бројчена анализа за групата математика математика I
  • Југославија во партизанските редови. Славчо се истакнал на еден конкурс за математика па поради тоа добил стипендија од бугарското министерство за просвета
  • фран. Guillevic Роден е во Карнак, Бретања. Откако добива диплома по математика во 1926 година, влегува во администрацијата на Алзак, а подоцна е дел

Users also searched:

низи од броеви, nizi od formi, прогресија, zakonitost na broevi,

...
...
...