Back

ⓘ Служба за заштита на природата, Шведска. Службата за заштита на природата е владина агенција во Шведска одговорна за предлагање на регулативи и постапки за зашт ..
Служба за заштита на природата (Шведска)
                                     

ⓘ Служба за заштита на природата (Шведска)

Службата за заштита на природата е владина агенција во Шведска одговорна за предлагање на регулативи и постапки за заштита на животната средина и нивно спроведување. Основана е во 1967 и е под надлежност на Министерството за животна средина на Шведска. Меѓу другото, службата раководи и со националните паркови во земјата.

Ова е преглед на шеснаесетте еколошки цели на државата

 • нетоксична животна околина
 • богати и разновидни на растителните и животинските организми
 • разновидни земјоделски предели
 • заштитна озонска обвивка
 • бујни мочуришта
 • намалена засегнатост на климата
 • врамнотежена морска околина
 • добра урбана средина
 • одржливи шуми
 • квалитетни подземни води
 • безбедност од зрачење
 • чист воздух
 • здрави езера и потоци
 • величенствени планински предели
 • без еутрофикација
 • само природно закиселување на почвата
                                     
 • Данска од 4, 9 на 5 Литванија 6, 1 на 6, 6 и Шведска 6, 3 на 7, 1 Во ноември 2019 година, Европската комисија изрази загриженост за фактот дека некои

Users also searched:

...
...
...