Back

ⓘ Организација за храна и земјоделство на ООН. Организацијата за храна и земјоделство на ООН или скратено ФАО е основана во 1945 година како организација на Обеди ..
Организација за храна и земјоделство на ООН
                                     

ⓘ Организација за храна и земјоделство на ООН

Организацијата за храна и земјоделство на ООН или скратено ФАО е основана во 1945 година како организација на Обединетите Нации за борба против гладот. Целта на ФАО е да биде извор на информации и знаење за производството на храна и за исхраната. ФАО им помага на посиромашните земји да го модернизираат земјоделството, шумарството и рибарството и да обезбедат здрава исхрана за сите.

ФАО има осум оддели:

 • Земјоделство и заштита на потрошувачите
 • Шумарство
 • Човечки, финансиски и физички ресурси
 • Управување со природни ресурси и
 • Знаење и комуникации
 • Економски и социјален развој
 • Заштита на околината и техничка соработка.
 • Рибарство и водостопанство
                                     
 • поврзување на способностите и придонесите на жените со макро - економски прашања. Основната цел и на политиките на ООН и на Светска банка зборува за дискусија
 • република, Србија е членка на ООН Совет на Европа, ЦЕРН, ОБСЕ, Партнерство за мир, Организација за црноморска економска соработка, ЦЕФТА и СТО. Од 2014 година
 • производство на храна и тоа само за хуманитарни цели, за потребите на ООН односно за потребите на ФАО, тогаш економскиот просперитет на земјата ќе биде
 • единици на ООН при што Економскиот и социјален совет на ООН усвоил дефиниција што укажува на крајна цел... да се постигне родова еднаквост ООН вклучила
 • наградата на ООН Шампиони на Земјата во категоријата Инспирација и акција за нивните успешни напори за пошумување кои започнаа со откривањето на преживувањето
 • малого и среднего бизнеса Руслан Мельников. ООН В Донбассе закрылись около 40 тысяч предприятий Российская газета от 8 октября 2014 по данным ООН только
 • направи е да се процени врз основа на секундарни извори, како што се истраги на ООН написи во весници, извештаи на владата и бројки од невладини организации

Users also searched:

...
...
...