Back

ⓘ Страбон е старогрчки историчар, географ и филозоф. Ги напишал делата Географија, којашто е поделена на 17 книги, и Историски записи. Роден е околу 64. год.п.н.е ..
                                               

Планината Кармел

Планината Кармел, исто така познат како планината Мар Илија, е крајбрежен планински венец во северен Израел, кој се протега од Средоземното Море кон југоисток. Опсегот е Бисферен резерват на УНЕСКО. Голем број на градови се наоѓаат таму, особено градот Хаифа, третиот по големина во Израел, сместен на северните и западните падини.

Страбон
                                     

ⓘ Страбон

Страбон е старогрчки историчар, географ и филозоф. Ги напишал делата "Географија", којашто е поделена на 17 книги, и "Историски записи".

Роден е околу 64. год.п.н.е во Амазија во Понт, Турција. Дошол во Рим во 29 година, п.н.е, но брзо го напуштил и како придружник на Елија Гала- кого во 24 година п.н.е. Август го испратил со својата војска против Арапите, тој отишол во Египет, и така пропатувал од Александрија до Фила. Се вратил во Рим околу 20 година. Починал околу 24 година. п.н.е.

Од неговите историски дела Историски белешки во четириесет и три книги се зачувани само фрагменти. Негова сочувана книга е и Географија -во седумнаесет книги. Како резултат на долгорочни проучувања ги објавува првите две книги на физичко-математичка географија. Во 3та до 10та книга е опфатена географија на Европа, од 11та до 16та. географија на Азија, а 17 во книгата географија на Африка.

                                     
  • познат свет На истокот тоа била Иберија, но на запад тоа бил Кавказ. Страбон како Ибери ги нарекувал и народот кој живеел на просторот на денена Грузија
  • македонскиот народ. Подрачјето на Синтика изворно било населено од племето Синти. Страбон ги опишува како Тракијци, но други историчари тврдат дека се работи за
  • Аракас ја споменуваат и античките патописци, како Херодот, Вергилиј и Страбон СПоред некои таа одговара на реката Гихон која се споменува во Библијата
  • страна на географот Клавдиј Птоломеј 5.14.1 и Плиниј Постариот 5.32 и Страбон а исто така и во Патопис од Црното Море The names Thynias and Daphnusia
  • нејзиниот љубовник Патрикиј, нејзиниот брат Василиск, началникот Ил и Теодорик Страбон Ова го принудило на Зенон да побегне од Цариград во 475 година. На негово
  • историчар Тукидид, исто така, го навел како Трагаја грчки: Τραγαία додека Страбон како Трагија и Плутарх како Трагија. Островот е познат како Гајдаро на
  • градот го зазема второто место по големина во Египет и десеттото во Африка. Страбон за градот Александрија напишал: Многу поволна местоположба и тоа поради
  • провинциите во северо - централна Анадолија. Во овој град се родил географот Страбон и научникот и лекар од 15 век Амирдовлат Амасијаци. Градот има историја
  • латинизиран како Cevenna од Јулиј Цезар. Во неговата Географија I век Страбон ја нарекува Кеменон Κέμμενων Во поширока смисла, Севените се протегаат
Ипати
                                               

Ипати

Ипати - антички град во Тесалија, на патот од север кон југ кој минувал крај Термопилите. Својот врв градот го доживеал во II век, за време на владеењето на царот Адријан. Интересно е тоа што овој град воопшто не го споменуваат ниту Плутарх ниту географите Страбон и Паузанија.

Users also searched:

...
...
...