Back

ⓘ Здравствени науки. Здравствена наука е применета наука која се занимава со здравје, а вклучува многу поддисциплини. Постојат два пристапа кон здравствената наук ..
                                     

ⓘ Здравствени науки

Здравствена наука е применета наука која се занимава со здравје, а вклучува многу поддисциплини. Постојат два пристапа кон здравствената наука: проучувањето и истражувањето на човечкото тело и здравствено-поврзани предмети за да се разбере како луѓето функционираат, и употребата на тоа знаење за подобрување на здравјето и за превенција и лекување на болести.

Здравстеното истражување се заснова на основните науки на биологија, хемија и физика како и голем број на мултидисциплинарни полиња на пр. медицинска социологија. Некои од другите истражувачки-ориентирани научни полиња кои имаат големи придонеси во здравствената наука се алтернативно здравје, биохемија, епидемиологија и генетика.

Применетите здравствени науки исто така придонесуваат за подобро разбирање на здравјето, но во додаток се обидуват директно да го подобрат здравјето на индивидуалци и на луѓето во целина. Некои од нив се: алтернативно здравје, биомедицинско инжинерство, биотехнологија, негување, нутриција, фармакологија, фармација, јавно здравје и медицина. Провизијата на услуги за подобрување на човековот здравје се нарекува здравствена грижа.

Индустријата на здравствените науки, која е мулти-билионски бизнис сектор, е меѓусекција на животните науки и на индустриите поврзани со здравствена грижа и медицинска дијагностика.

                                     
  • политички науки и јавна администрација Образование Медицина Инженерство и архитектура Институти Науки Здравствени науки Општествени науки Колеџи Физичко
  • науки и математика, хуманистички науки морско инженерство, уметност, педагогија, општествени науки и здравствени науки Морски институт, Институт за континуирани
  • на Институтот. Корнер била декан од 2010 година на Факултетот за здравствени науки и професорка од 2008 година по карцином и палијативна нега на Универзитетот
  • електротехника, компјутерски науки и информатика Факултет за енергетика Факултет за здравствени науки Факултет за земјоделство и биосистемски науки Факултет за логистика
  • истражување на студија: Презентација на случај Медицински сестри и здравствени науки 16, бр. 2 2014 239 - 244. Маркс, Волфганг М., Лаиза Телени, Александра
  • истражувања, здравствената администрација и во сите области поврзани со здравствени науки и биомедицински истражувања. Поддршка, промовирање и дистрибуирање
  • of Камикујшики, преземени од округот Нишијацуширо. Универзитет за здравствени науки Фуџикавагучико се одликува со влажна суптропска клима Кепен: Cfa
  • инженер, но неговите студии биле прекинати од здравствени причини. Потоа, тој се свртил кон правните науки и работел кај еден нотар. Неговото поетско деби
  • науката, когнитивните процеси од филозофски и феноменолошки апсект, здравствени ризици од електроцентрали, моделирање на процесите на мозочните клетки
  • одржување на здравјето на животни. Модерната медицина применува здравстени науки биомедицинско истражување и медицинска технологија во своја полза со цел

Users also searched:

mit univerzitet,

...
...
...