Back

ⓘ Елементарна математика. Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се ..
Елементарна математика
                                     

ⓘ Елементарна математика

Елементарната математика, според условната поделба на математиката, е дел од математиката којшто се состои од математички области што се изучуваат во основните и средните училишта. Најосновните од нив се: алгебра, аритметика и Евклидова геометрија. Следното ниво погоре се тригонометријата, понапредната алгебра и основната аналитичка геометрија, за на крајот, обично да се заврши со основите на линеарната алгебра и математичката анализа. Иако овие математички области се "етикетирани" како елементарни, сепак за да не дојде до недоразбирање, да напоменеме дека во нивни рамки постојат и многу "напредни", неелементарни теории.

                                     
  • активно истражување вклучуваат истражување од материјата на скала од елементарна честичка и опишана од високо - енергетска физика, и материјална наука, која
  • Street Journal. Посетено на 15 March 2013. Никогаш немаме сретнато елементарна честичка со спин еднаков на нула - изјавил осфордскиот честичен физичар
  • отсечка - пречник се вика само пречник. Физичка величина за пречникот е должина. Во математика пречникот на една кружница или сфера најчесто се означува со буквата
  • Класични јазици старогрчки или латински 2 часа 3. Елементарна алгебра 2 часа 4. Елементарна геометрија 2 часа 4. Говорење и пишување 2 часа 5. Етика
  • броеви, при што комплексните корени од 1 играат важна улога во вишата математика За да се утврди кои алгебарски броеви можат да се изразат со корени се
  • единствениот научник во историјата толку интимно поврзан со откривањето на елементарна честичка и последователната темелна истрага за нејзините основни својства
  • на исчезнатиот квадрат - оптичка илузија која се користи на часови по математика за да им се помогне на учениците соодветрно да размислуваат за геометриските

Users also searched:

...