Back

ⓘ Информациска наука. Информациската наука е интердисциплинарна наука која првенствено се занимава со анализи, собирање, класификација, манипулација, чување, преб ..
                                     

ⓘ Информациска наука

Информациската наука е интердисциплинарна наука која првенствено се занимава со анализи, собирање, класификација, манипулација, чување, пребарување и ширење на информациите.

Информациската науката е често погрешно се смета за гранка на информатиката. Сепак, таа е многу посеопфатна, интердисциплинарна наука, во која се обединети не само аспекти на компјутерските науки, туку и различни на други области како што се архивирањето, когнитивните науки, трговијата, комуникациите, правото, библиотекарството, музеологијата, менаџментот, математиката, филозофијата, јавната политика и социјалните науки.

                                     

1. Надворешни врски

 • Current Information Science Research at U.S. Geological Survey
 • What Has Information Science Contributed to the World?
 • LIBRES - Library and Information Science Research Electronic Journal - Curtin University of Technology, Perth, Western Australia
 • Digital Library of Information Science and Technology open access archive for the Information Sciences
 • Knowledge Map of Information Science
 • Journal of Information Science
 • Information science at the University of California at Berkeley in the 1960s: a memoir of student days
 • Introduction to Information Science
 • The Nitecki Trilogy
 • Chronology of Information Science and Technology
                                     
 • цел да се разберат и анализираат реалните појави преку податоците. Оваа наука користи техники и теории извлечени од многу полиња во контекст на математика
 • обезбедување безбедност на информациите во рамките на организациите. Под информациска безбедност се подразбира заштита на информациите и информациските системи
 • дисциплината одговара многу добро со многу професионални полиња како информациска технологија, финансии, право и инжинеринг. Кога станува збор за испорака
 • поддржувајќи ја силната асоцијација помеѓу полињата на информациската наука и компјутерските науки и третирањето на компјутерите повеќе како алатка
 • распространетите ИТ услуги, приходот изнесува 763.000.000.000 во 2009 година. Информациска и комуникациска технологија ИКT Забелешки Longley & Shain 1985, стр
 • литература - Скопје обезбедува користење на библиотечниот материјал и информациска поддршка на научните истражувачи и студентите од Институтот, како и од
 • етика - наука која се занимава со тоа како компјутерските професионалци да донесуваат морално исправни одлуки. Компјутерската етика како наука е основана
 • етика A very short histoрy of computer ethics Статија за компјутерска и информациска етика Computer and Information Ethics Статија за основни концепти на
 • Weizenbaum, која му ја доделило Интернационалното Општество за Етика и Информациска Технологија Наградата Covey 2011, која му ја доделила Интернационалната
 • надминуваат влијанието на непријателот и кое е во врска со различни аспекти на информациска сигурност како што се доверливост на податоци, интегритет а податоци

Users also searched:

хабр компании, компания хабр,

...
...
...