Back

ⓘ Густина на населеност. Густината на населението е мерка за населеност на единица површина, или волумен. Таа често се поврзува со живите организми. Во биологијат ..
Густина на населеност
                                     

ⓘ Густина на населеност

Густината на населението е мерка за населеност на единица површина, или волумен. Таа често се поврзува со живите организми.

Во биологијата таа се користи да се означи густината на био-масата на определена географска зона, и најчесто се користи кога станува збор за исчезнувањето на видовите од лицето на Земјата.

Кога станува збор за луѓето таа се користи за да објасни колку приближно луѓе живеат на определена географска површина. На пример, светската популација изнесува 6.5 милијарди луѓе, а површината на земјата е 510 милиони квадратни километри. Одтука светската густина на населението е 6500 милиони поделено со 510 милиони = 13 луѓе на километар квадратен или 43 луѓе на километар квадратен, доколку се земе дека луѓето живеат исклучиво на копното кое изнесува 150 милиони квадратни километри.

Густината на населението се зголемува со зголемувањето на бројот на луѓе. Дел од светските научници сметаат дека постои граница колку луѓе земјата може да издржи.

                                     
  • за 2010 година, 91, 704 жители живееле во самиот град. Просечната густина на населеност изнесува 1.034 жители. Градот има збратимен статус со: Франција
  • реката Мура, која течи во средишниот дел на покраината. Со над 1, 211 милиони жители и густина на населеност од 74 жители км2 Штаерска е четврта по бројност
  • од 2010 година, живееле 214, 024 жители. Просечната густина на населеност изнесува 2, 776 жители на км2. Оберхаузен во 1847 година бил наречен така по железничката
  • формиран на Првиот географски конгрес во Анкара во 1941. Има најголема просечна надморска височина, најголема површина и најмала густина на населеност од сите
  • Општина Кратово зазема подрачје од 375, 44 км2 и има густина на населеност од 27, 81 жит. км2. Во состав на општината влегуваат и 30 села: Близанци, Вакуф
  • со најголема густина на населеност во 2002 регионот броел 2.487.288 жители, од кои 93, 9 живеат во самиот град. Градот е поделен на три вилаети: Кинондони
  • населен дел на Хрватска. На подрачје од 729, 5 км2 72, 956 ha во 126 населени места живеат 126, 500 жители што претставува густина на населеност од 164, 2
  • Општина Илинден зафаќа површина од 97, 02 км2 и има густина на населеност од 163, 82 жители на км2. Во состав на општината покрај населбата Илинден Белимбегово
  • на светското население. Главна статија: Густина на населеност во Европа Во контекстот на површината, Европа е континент со најголема густина на населеност

Users also searched:

население во африка,

...
...
...