Back

ⓘ Ред, математика. Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}. Објектите a 1 ..
                                     

ⓘ Ред (математика)

Ред - збир на математички објекти a i {\displaystyle a_{i}}, односно a 1 + a 2 +. + a n +. {\displaystyle a_{1}+a_{2}+.+a_{n}+.}.

Објектите a 1, a 2., a n., {\displaystyle a_{1},a_{2}.,a_{n}.,} кои уште се нарекуваат членови на редот може да означуваат броеви, функции, вектори, матрици итн. Врз основа на тоа, се разликуваат бројчени редови, функционални редови, векторски редови, матрични редови итн. Наместо споменатиот развиен запис на редот, често се користи скратениот запис ∑ k = 1 ∞ a k, {\displaystyle \sum _{k=1}^{\infty }a_{k},} или понекогаш уште пократкиот ∑ a k. {\displaystyle \sum a_{k}.} За редот се вели дека е конвергентен ако постои конечна гранична вредност lim n → ∞ S n = S, {\displaystyle \lim _{n\to \infty }S_{n}=S,} каде што важи S n = a 1 + a 2 +. + a n {\displaystyle S_{n}=a_{1}+a_{2}+.+a_{n}}. S {\displaystyle S} се нарекува сума на редот, а S n {\displaystyle S_{n}} е n-та парцијална сума на редот. Ако ред не е конвергентен, тогаш се вели дека е дивергентен. Редот може да биде и во обликот

∑ k = − ∞ + ∞ a k =. + a − n +. + a − 1 + a 0 + a 1 +. + a n +., {\displaystyle \sum _{k=-\infty }^{+\infty }a_{k}=.+a_{-n}+.+a_{-1}+a_{0}+a_{1}+.+a_{n}+.,} на пр. Лоранов ред, но и во обликот ∑ i, j = 1 ∞ a i k = a 11 + a 12 +. + a 1 n +. + a 21 + a 22 +. + a 2 n +. +. + a n 1 + a n 2 +. + a n +., {\displaystyle \sum _{i,j=1}^{\infty }a_{ik}=a_{11}+a_{12}+.+a_{1n}+.+a_{21}+a_{22}+.+a_{2n}+.+.+a_{n1}+a_{n2}+.+a_{nn}+.,}
                                     
  • проблемите. Кога било можно, ја избегнувал сложената математика и добивал брзи резултати засновани на декадниот ред по големина. Оваа особина добива признание и
  • 1888 година објавил една важна Јорданова теорема на системите од повискиот ред за во 1899 година да ги објави своите основи во геометријата Grundlagen
  • предмети, особено математика јазици и религија. Иако Курт прво ги усовршил јазиците, подоцна станал позаинтересиран за историја и математика Неговиот интерес
  • Центарот за додипломски студии и Хантер колеџот. Пред тоа, била професор по математика на Мекгил универзитетот, Монтреал, Канада, каде што работела од 1990 година
  • година станал прв предавач на теоријата на веројатноста на Факултетот за Математика и Механика на Државниот Московски Универзитет. Во 1939 година бил избран
  • Classification of Quadrilaterals: A Study of Definition. Research in mathematics education. IAP. стр. 63 65. ISBN 978 - 1 - 59311 - 695 - 8. Портал: Математика
  • доказ за големите достигнувања на Кинезите во полето на филозофската математика Во 1854, британскиот математичар Џорџ Бул го објавил неговиот епохален
  • од квадратни равенки до равенките за движење главно кај механичката математика и физиката Во општ контекст, формулите се применуваат за добивање на

Users also searched:

...